Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg

Nevelési-oktatási intézményegységek

Általános Iskola

Iskolánk tanterve a Nemzeti Alaptantervre épülve figyelembe veszi speciális nevelési szükségletû tanulóink sajátos fejlõdését. Célunk, hogy minden nálunk nevelhetõ diák a gyógypedagógia módszereinek segítségével jusson el képességeinek megfelelõ legmagasabb szintre.

A kötelezõ tantárgyak oktatása során az oktatás elsõ szakaszában minden tanulónk elsajátítja az alapvetõ kultúrtechnikákat és az erkölcsi szabályokat. A felsõ tagozatban – az idegen nyelv kivételével – ugyanazon mûveltségi területek oktatása folyik mint a többi, többségi általános iskolában. A habilitációs és a rehabilitációs órákon a sérült vagy kevésbé fejlett képességek fejlesztése a feladat. Kiemelt feladat a pályaorientáció. Autista csoportunk új színfoltot jelent az intézményi pedagógiai palettán.

Fakultatív oktatással biztosítjuk azoknak a tanulóknak a fejlesztését, akik a kötelezõ tananyag elsajátítása mellett többre is képesek.

Kollégiumunkban elsõsorban azok kapnak elhelyezést, akik lakóhelyükön nem részesülhetnek képességeiknek megfelelõ iskolai és kollégiumi ellátásban. A kollégiumi diákönkormányzat jó lehetõségeket biztosít a szabadidõ kultúrált eltöltését illetõen.

Általános Iskola épülete

Beszédjavító Általános Iskola

Az iskolánk nevelõ-oktató tevékenysége a többi általános iskolák mûveltségi területeivel, tanterveiben szereplõ tantárgyakkal megegyezõ. Az iskola specialitása a beszédben és nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben megtalálható hiányosságok intenzív pedagógiai, pszichológiai korrekciója, rehabilitációja.
Célunk a különoktatással, fejlesztéssel minél elõbb jól kommunikáló, az anyanyelvi fejlõdésben rendezett képességekkel rendelkezõ tanulók iskolai pályafutásának, tanulmányi elõmenetelének és továbbtanulásának segítése. A más, tanulási képességek hiányát mutató – dyslexia, dysgraphia, dyscalculia – részképességek korrekciója is fontos követelmény. A kiscsoportos és egyéni fejlesztések mindenkor a gyermek aktuális és beszédállapotához, fejlettségi szintjéhez igazodnak.

A tanévenkénti felvételt – szülõi kérelem alapján – a Beszédjavító Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság (Budapest) szakvéleménye alapján biztosítjuk.

Kollégiumainkban közel 100-120 fõnek tudunk megfelelõ színvonalú ellátást biztosítani. Erre az iskola országos beiskolázása alapján jelentõs igény mutatkozik. A délutáni szabadidõs programok széles lehetõségeket biztosítanak a pihenésre, a sportolásra illetve a másnapi felkészülésre is.

Beszédjavító Általános Iskola

Szakiskola

Középfokú szakképző oktatási intézményegységünkben a sajátos nevelési igényű tanulók OKJ szerinti szakképzése folyik. Az 1991-ben alapított iskolában a következő szakmákat oktatjuk. Szakmák: kőműves; burkoló; festő, mázoló, tapétázó Rész-szakmák: szobafestő; asztalosipari szerelő; faipari gépkezelő; famegmunkáló; parkgondozó; kerti munkás; textiltermék-összeállító; lakástextil-készítő; konyhai kisegítő; számítógépes adatrögzítő Diákjaink egy része kötelező (a pedagógiai szakszolgálat megyei szakértői bizottságának szakvéleménye alapján) 9. előkészítő osztályban kezdi tanulmányait. Sikeres elvégzése után kerülhetnek az általuk választott szakképzésbe. A többi diák azonnal, az általános iskola elvégzését követően szakképző osztályban tanulhatja választott szakmáját. A képzési idő a rész-szakmákban 2, a teljes szakmákban 4 év. A gyakorlati oktatás jól felszerelt iskolai tanműhelyeinkben folyik, de a nyári összefüggő gyakorlattól, ill. a második szakképzési évtől lehetőség van iskolán kívüli gyakorlati helyen való képzésre is (tanulószerződés alapján). Intézményünk kollégiumában kényelmes elhelyezést biztosítunk az azt igénylőknek. A sportok kedvelőinek különböző sportágak kipróbálására, edzésére, valamint az országos és nemzetközi versenyekhez való kijutásra is lehetőségük van (a Speciális Olimpia versenyei Európa, Ázsia, Amerika országaiban kerülnek megrendezésre). Az intézmény területén működő fedett uszodát diákjaink ingyen használhatják. Képzésünk minőségét az országos szakmai tanulmányi és kulturális versenyeken, valamint az országos és nemzetközi sportversenyeken elért eredményeink mutatják.

Szakiskola mûhelye